• Beste FC’ers,

  Dat we twee weken geleden de ALV niet hebben laten doorgaan, is het gevolg van de actuele bestuurlijke uitdagende situatie.
  We hebben vanwege vertrekkende bestuursleden en de huidige kleine bezetting acute capaciteitsproblemen om alles goed te blijven doen. Blij verrast zijn we dan ook met het geluid vanuit een groep actieve vrijwilligers die hebben aangegeven om er samen de schouders onder te willen zetten voor de korte termijn.

  Dit betekent dat we als club op korte termijn belang hebben bij mensen die samen met de huidige vrijwilligers actief bezig gaan met het bestuur en organisatie voor de toekomst.

  Wij doen een nadrukkelijk beroep op ieders aanwezigheid tijdens de ALV op 9 mei om 20:00 uur in de kantine

  We presenteren op deze avond de structuur zoals wij denken een goede basis neer te zetten voor nu en de toekomst, en daar hebben we jullie keihard bij nodig!!

  Zonder vrijwilligers is er geen club!! Samen zijn wij trots op FC Engelen!

  Aangepaste agenda:

  1. Opening & mededelingen
  2. Vaststellen van de notulen van de vorige jaarvergadering d.d.
  3. Jaarverslag van de penningmeester
  4. Verslag van de kascommissie + decharge van bestuur
  5. Verkiezing leden van de kascommissie
  6. Begroting 2021-2022
  7. Aftredende bestuursleden

  - Ruud Aben als lid van het bestuur in de functie van (duo)voorzitter.

  - Bram Broeks als lid van het bestuur in de functie van (duo)voorzitter.

  - Marc van Beek als lid van het bestuur in de functie van penningmeester.

  - Niels Koers als lid van het bestuur in functie van secretaris.

  1. Terugblik en vooruitblik
  2. Toetredende bestuursleden

  - Ilse van der Graaff

  - Onno Stumphius

  - Cindy van der Zanden

  - Raymond Verhoeven

  - Frank Voss

  1. Toelichting voorstel structuur en seizoen einde, start nieuwe seizoen
  2. Rondvraag
  3. Sluiting

  We rekenen op jullie komst!

  Met sportieve groeten,

  Het bestuur