• Beste leden, vrijwilligers, sponsoren, supporters en iedereen die FC Engelen een warm hart toedraagt,

  Het is goed gebruik om aan het eind van het jaar terug te blikken. Toch voelt dat een beetje dubbel simpelweg omdat er niet zoveel terug te blikken valt. 2020 begon zo optimistisch: nieuwe ideeën en  goede voornemens leiden per definitie tot een frisse start van het jaar. In maart kwam daar een abrupt einde aan. Vanaf dat moment zijn we geconfronteerd met de trieste en pijnlijke gevolgen van het COVID-19 virus. Ieder van u zal daar in meer of mindere mate al mee te maken hebben gehad, zowel privé als zakelijk.

  Ook de amateur voetbalsport heeft flink te lijden onder het virus, ondanks de overheidssteun die wij tot op heden mochten ontvangen. De club is een ontmoetingsplek! De afgelopen maanden hebben we ervaren hoe belangrijk zo’n plek is. Elkaar even spreken, snel wat regelen, besluiten nemen… het lukte niet altijd. Gelukkig was daar Teams of Zoom voor een overleg, maar het maakte wel duidelijk hoe fijn het vervolgens is als je elkaar toch even ‘live’ kon spreken. (rekening houdend met de beperkingen uiteraard).

  Toch heeft 2020 ons ook veel gegeven!

  • Dank aan de vrijwilligers in de kernteams die waar mogelijk hebben geholpen!
  • Dank aan de trainers waardoor er toch getraind kon worden. Er werden zelfs op zaterdag onderlinge vriendschappelijke wedstrijdjes gespeeld!
  • Dank aan alle sponsoren die hun steun aan FC Engelen hebben voortgezet dit seizoen! Het aantal sponsoren is zelfs gegroeid!
  • Dank aan de leden die het lidmaatschap continueerden. Jullie financiële bijdrage (lees contributie) is ontzettend belangrijk om deze tijd door te komen! Gelukkig zijn heel weinig leden afgehaakt.

  Op het moment van dit schrijven zijn de 1e vaccinatie data bekend gemaakt. Vanaf februari wordt er ingeënt. Het zal nog enige tijd duren voordat alles weer bij het oude is. Maar enig optimisme is wel op zijn plaats en daar willen wij als bestuur graag mee besluiten.

  Laten we hopen dat we elkaar binnen afzienbare tijd weer kunnen ontmoeten bij FC Engelen in een jaar waarin ook iets te vieren is. Oktober 2021. FC Engelen 50 jaar jong!

  Hopelijk tot snel op de club: blijf gezond!

  Bestuur FC Engelen
  Marc van Beek
  Niels Koers
  Bram Broeks
  Ruud Aben