• Op deze avond kun je 50 jaar FC Engelen beleven middels een fotoexpositie.

  Deze foto’s zijn geselecteerd in samenwerking met Angrisa, de heemkundekring uit Engelen.

  Vanaf 20.00 uur ontvangen we leden, oud-leden, bestuurders, oud-bestuurders en vrijwilligers die betrokken zijn bij de club.

  Aanmelden kan via een mail naar jubileum@fcengelen.nl

  Uiteraard zijn onze dorpsbewoners ook van harte welkom, wij vragen u wel om je even aan te melden.

  Deze avond zal ook wat officiële momenten hebben, waarop we stilstaan bij bijzondere zaken/gebeurtenissen binnen FC.

  Uiteraard is er volop gelegenheid om met elkaar bij te praten, bij mooi weer op een mooi zomers terras!