• Uitnodiging Algemene LedenVergadering

  Het bestuur nodigt iedereen uit de Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen op donderdag 4 oktober 2018. Aanvang 20:00 uur. De stukken voor de ALV zijn op te vragen via secretaris@fcengelen.nl. Zorg dat je er bij bent! Deze uitnodiging geldt ook voor de ouders van onze jeugdleden. Ook voor u is het interessant te weten wat FC Engelen voor uw kind(eren) gaat brengen in 2018.

   

  Vanaf 20.00 uur bent u welkom en staat een kopje koffie of thee voor u klaar.

   

  Het Bestuur

   

  Agenda:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Notulen Algemene Leden Vergadering 9 september 2017
  3. Actiepunten ALV
  4. Jaarverslag Secretaris
  5. Jaarverslag Jeugd
  6. Jaarverslag Senioren
  7. Jaarverslag Facilitair
  8. Jaarverslag van de penningmeester
  9. Verslag Kascontrole Commissie 2017
  10. Benoeming Kascontrole Commissie 2018


  P   A   U   Z   E

  1. Toetredende bestuursleden
  2. Begroting 2018-2019
  3. Verdere bestuursvoorstellen
  4. Rondvraag en sluiting