• FC Engelen heeft twee VCP's:

  Eva Buijs eva.buijs@fcengelen.nl

  Marc Willems marc.willems@fcengelen.nl

  Vertrouwenspersoon

  FC Engelen wil een gezellige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met
  plezier voetbalt en zich thuis voelt. Hierbij hoort onlosmakelijk ook
  een veilige omgeving.

  Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan doen om
  zaken als treiteren en pesten, agressie en (verbaal)geweld,
  discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen
  zoveel mogelijk te voorkomen. Ongewenst gedrag komt overal voor en kan
  dus – helaas – ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat voor de één
  misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm
  zijn. Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het
  gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat blijkt in de praktijk niet
  altijd even makkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan
  ook kunnen reden zijn dat het slachtoffer zich niet uitspreekt en er dus
  mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon
  terecht te kunnen die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht
  heeft. Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst te
  overleggen met degene die de melding heeft gedaan wat de beste oplossing
  voor het probleem is. Zo iemand heet een vertrouwenspersoon.

  Eva Buijs en Marc Willems zijn door het bestuur aangesteld als
  vertrouwencontactspersoon voor FC Engelen.

  Indien jij als lid, ouder, vrijwilliger of gast van onze vereniging last
  hebt van ongewenst gedrag, dan kun jij contact opnemen met één van de
  vertrouwenspersonen. De vertrouwencontactspersonen hebben de volgende
  taken:
  •       Luisteren naar de klacht of het probleem;
  •       Nagaan of bemiddeling mogelijk is;
  •       In samenspraak met de klager bepalen wat de te ondernemen stappen
  moeten zijn;
  •       Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;
  •       Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.
  De vertrouwenscontactpersoon behandelt elke klacht strikt vertrouwelijk.
  De vertrouwenscontactpersoon is verplicht om melding te maken bij het
  bestuur. Alleen met toestemming van degene die de klacht of het probleem
  heeft gemeld, kunnen andere personen inhoudelijk bij de zaak worden
  betrokken. De taakomschrijving van de vertrouwenspersoon is vastgelegd
  in het reglement dat op de site te downloaden is.

  Eva Buijs stelt zich graag aan jullie voor.
  Mijn naam is Eva Buijs. Ik ben betrokken geraakt bij FC Engelen doordat
  een van mijn kinderen hier heeft gevoetbald. Ik woon in Engelen en ik
  werk als psycholoog in mijn eigen praktijk in Vlijmen. Als VCP
  (vertrouwenscontacpersoon) zet ik mij in voor een veilig sportklimaat
  bij de voetbalclub. Je zult mij echter niet veel op de club vinden,
  omdat ik denk dat ik mijn taak het best kan uitvoeren vanuit een zo
  onafhankelijk mogelijke positie. Als je mij wil spreken kun je mij
  bellen op telnr 06-122 868 40 of mailen naar eva.buijs@fcengelen.nl. Als
  je mij niet direct aan de telefoon krijgt kun je een voicemailbericht
  inspreken. Ik zal zo snel mogelijk contact met je opnemen en dan
  bekijken we samen hoe je verder met mij af wil stemmen. Dat kan per mail
  of telefonisch maar ook kunnen we afspreken op een door jou gekozen
  locatie.
  Naast de mogelijkheid om die vertrouwenscontactpersoon van FC Engelen te
  benaderen, bestaat ook de mogelijkheid om rechtstreeks contact op te
  nemen met de vertrouwenscontactpersoon van de KNVB. Meer informatie
  hierover vind je via onderstaande link.
  https://www.knvb.nl/over-ons/contact/vertrouwenspersonen
  https://www.knvb.nl/themas/seksuele-intimidatie