• Een voetbalvereniging moet een veilige omgeving zijn voor iedereen, voor minderjarigen, voor mensen met een beperking of andere kwetsbare groepen. We dragen hier als club zo goed mogelijk aan bij en nemen de veiligheid voor onze leden dan ook serieus. Eén van de middelen om een veilige sportomgeving te creëren is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers. Het NOC*NSF en de KNVB stimuleren en ondersteunen dit.

  Wie moet een VOG inleveren?
  Onze leden en bestuur van FC Engelen onderschrijven het belang van een VOG voor vrijwilligers. Wij vragen alle vrijwilligers, die direct of indirect contact hebben met minderjarigen of kwetsbare personen, om een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Denk hierbij onder meer aan de teamleiding: trainers, teamleiding, grensrechters, fysio, scheidsrechters, EHBO-ers, leden die onze evenementen organiseren, leden het kernteam voetbal, vrijwilligers van het wedstrijdsecretariaat, kantinepersoneel en bestuursleden.

  Wat is een VOG?
  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie binnen de samenleving.

  Justis, onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van deze persoon. Je krijgt een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd die relevant is voor de betreffende functie.

  Wil je alle in en outs over de VOG in 75 seconden weten, klik dan hier https://watdevog.nl/#wat-de-vog

  Waarom een VOG?
  Vrijwilligers verplichten een VOG te tonen is één van de maatregelen die het bestuur kan nemen om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Het biedt geen garanties, maar op deze wijze laten we wel zien dat we de veiligheid van onze leden, vrijwilligers en bezoekers serieus nemen.

  Hoe vraag ik een VOG aan?
  Het aanvragen van een VOG als FC Engelen-vrijwilliger is gratis.

  Onze vrijwilligers krijgen voor deze aanvraag een e-mail toegestuurd.

  Onze vrijwilligers krijgen voor deze aanvraag een e-mail toegestuurd. Via een link in die e-mail kom je terecht op de site van Justis, waar je gevraagd wordt de verklaring digitaal in te vullen. Hiervoor moet je met je DigiD inloggen.

  Binnen 8 weken ontvangt de aanvrager zelf al dan niet de VOG per post. Deze moet (op papier) ingeleverd worden bij de ledenadministratie van FC Engelen. De VOG is dan 1 seizoen geldig. Bij aanvang van het nieuwe seizoen krijgt de vrijwilliger weer het verzoek om een nieuwe VOG te overleggen.