• Beste FC'ers,

  Tijdens de ALV van maandag 9 mei hebben wij aangegeven aan de slag te gaan met 2 speerpunten voor de korte termijn. Daarbij hoort ook communicatie. Graag informeren wij jullie.

  Allereerst gaat onze dank uit naar het afgetreden bestuur. De overdracht loopt momenteel volop, er zijn al mooie stukken aangeleverd en de samenwerking verloopt erg prettig. Dank daarvoor en nogmaals dank voor jullie enorme inzet voor de club. Dank ook aan de ALV door het vertrouwen te geven aan de werkgroep die daarmee het bestuur vormen sinds maandagavond 9 mei.

  Graag herhalen wij voor jullie de tijdens de ALV aangekondigde prioriteiten:

  • Goede voortgang lopende zaken einde seizoen en start seizoen 22/23;
  • Vorming nieuwe structuur;
  • Zoeken naar mensen voor zowel bestuur als binnen de kernteams;
  • Rolverdeling en taken tijdelijke bestuur.

  Inmiddels zijn de eerste stappen gezet zoals onder andere:

  • Het team voor inname van de kleding voor de jeugd is geformeerd. Op 28 juni en 2 juli kunnen de jeugdteams de spullen inleveren en worden de lockers gecontroleerd. Hierover ontvangen de trainers binnenkort de eerste communicatie. Zijn er specifieke vragen dan kan daarover contact worden opgenomen met Jolanda van de Laarschot via 06-46036814;
  • Voor de lagere senioren is dat op de volgende data: 09 juni. Hiervoor is de contactpersoon Raymond Verhoeven te bereiken via senioren@fcengelen.nl
  • Op de website zijn alle gegevens van bestuur en commissie bijgewerkt. Bekijk dit via fcengelen.nl en dan onder clubinformatie-organisatie en dan verschijnen er 4 keuzes: Hoofdbestuur, Voetbal Operationeel, Technisch Hart en Commissies. Jullie kunnen dan zien wie je waarvoor kunt benaderen;
  • Frank Voss is toegetreden tot de werkgroep als lid facilitaire zaken. Hiermee is samen met zijn teamleden direct gefaciliteerd dat de werkzaamheden op en rond de velden doorlopen, met behulp van de Weener Groep en het klussenteam. Harold Bodewes heeft de afgelopen jaren een perfect fundament neergelegd, met fantastisch ingerichte ruimtes. De bedoeling is ook dat Frank toetreedt tot het nieuwe bestuur. Frank veel plezier bij FC!
  • Patrick Suurenbroek is ondertussen bereid gevonden om de club te helpen met de vacante rol van penningmeester. Momenteel voert Patrick wat overdracht gesprekken en verdiept hij zich in de verschillende werkzaamheden. Daarbij hebben wij externe hulp voor de boekhouding. Mogelijk is daar nog wat overige hulp gewenst, dan gaan wij deze toevoegen aan het team financieel. Welkom Patrick en heel fijn dat jij de club gaat helpen;
  • Verder zijn er diverse gesprekken met mensen die hebben aangegeven de club te willen helpen. Blijf je aanmelden, zie de openstaande vacatures verderop in deze brief.

  De volgende stap is de vorming van een basisstructuur, waarmee een toekomstbestendige organisatie ontstaat. Hiermee gaan wij aan de slag. Afgelopen zaterdag is het eerste verkennende overleg geweest. Hoofddoelstelling is een structuur waarbij het geheel (wat gebeurt er op maandag t/m zondag op de club) in beeld is. Niet dat er in het bestuur operationele zaken besproken dienen te worden, wel dat de uitdagingen uit de operatie. Andersom dienen de kernteamhoofden, of hoe de operatie onderdelen straks ook gaan heten, weer geïnformeerd te worden over de bestuurlijk en beleidszaken die van invloed zijn op de operatie. Daarnaast is communicatie en transparantie naar de leden een belangrijk onderdeel.

  Voor de volgende rollen zoeken wij mensen. Dit doen wij door leden proactief te benaderen, echter heel graag worden wij benaderd. Dus aarzel niet. Wij zoeken in ieder geval de volgende rollen/functies, staan daarnaast open voor elk idee, dus aarzel niet:

  • Trainers voor de volgende teams seizoen ’22-’23. Te weten, JO7-1, JO8-2, JO8-3, JO9-3, JO14-1, JO15-3, JO15-4, JO19-3. Neem daarvoor contact op met hjo@fcengelen.nl;
  • Diverse bestuursleden, waarbij de feitelijke rolverdeling (voorzitter, vicevoorzitter, Secretaris, Penningmeester, facilitair, algemene zaken, Voetbaltechnisch, etc.) gezamenlijk en formeel na de nieuwe ALV tot stand zal komen. Een bestuur geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Ze dragen zorg voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk regelement van de vereniging, de voorschriften van de KNVB en andere regelementen en bepalingen van officiële instanties. De voorzitter is het gezicht van de vereniging naar binnen en buiten. Zijn of haar taken zijn: Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur en leden. Leiden van het bestuur: initiatieven nemen, coördineren en het uitvoeren van bestuurswerkzaamheden.
  • Diverse commissie-functies, waaronder een lid commissie sportiviteit en respect, leeftijd coördinatoren, ICT-medewerker, coördinator oefenwedstrijden, bezetting wedstrijd secretariaat op zaterdag

  Ben je geïnteresseerd ? Meld je dan bij een van de onderstaande ad-interim bestuursleden of via secretaris@fcengelen.nl .

  Op dit moment bestaat het bestuur tot de ALV van 13 oktober uit de volgende Ad Interim bestuursleden:

  Raymond Verhoeven (Voorzitter en senioren coördinator)

  Frank Voss (facilitair)

  Onno Stumphius (voetbal operationeel)

  Cindy van der Zanden (secretaris)

  Geen bestuurslid, maar financieel aanspreek persoon : Patrick Suurenbroek

  Wat fantastisch dat een aantal vrijwilligers dit voor de club organiseren, zorg dat je dit niet mist.

  Wat ook heel fijn is, sinds vorige week is de kantine elke dag open. Lenard den Teuling en Kobus Schmidt hebben deze rol in goed overleg overgenomen van Sven. Ook hier is de overdracht in volle gang. Veel dank aan Sven voor de afgelopen jaren, zeker met Covid een hele lastige periode. Echter ook hier heeft de vereniging zich er doorheen geslagen en op de dagen dat we mochten hebben wij de sfeer zien toenemen. Een mooi fundament voor Lenard en Kobus, die een team aan het formeren zijn waardoor de kantine vaker open is en de eerste leuke en hele gezellige avonden zijn al georganiseerd.

  Kortom jullie zien er is best nog wat te doen, echter er is bovenal al heel veel dat super goed loopt. Aarzel niet om contact op te nemen, voor welk idee, suggestie of vacature dan ook.
  Wij zijn samen de club en samen bouwen we verder naar de volgende 50 mooie jaren van FC.

  Met vriendelijke groet,
  Bestuur FC Engelen