• Beste allen,

  Wat hebben we genoten van de mooie festiviteiten in het kader van ons 50-jarig jubileum. De fundag, de reünie en het spetterende feest in de tent. Allemaal perfect georganiseerd, jong en oud verenigd op de club. Een groot compliment aan eenieder die hieraan heeft bijgedragen.

  Op de achtergrond is en wordt er inmiddels hard gewerkt aan seizoen nummer 51. De kleding is ingenomen en de nieuwe materialen en kleding besteld. De teams voor komend seizoen zijn allemaal ingedeeld, voor enkele teams wordt nog wel gezocht naar een permanente oplossing met betrekking tot trainers, echter alle teams kunnen straks starten. Ook administratief staat alles in de systemen. Dit gebeurt voor de meesten van jullie allemaal onzichtbaar op de achtergrond, besef echter dat hier een groep mensen de afgelopen weken bijna dagelijks mee bezig is geweest. Dit om te borgen en te zorgen dat er straks na de vakantie weer gevoetbald kan worden en iedereen voorzien is van alles wat daarvoor nodig is. Zodra de spullen binnen zijn worden straks de lockers weer allemaal gevuld. Bij deze in ieder geval een groot compliment aan onze HJO’s/Technisch Hart Dennis en Jacco, team kleding waar naast Jolanda van de Laarschot inmiddels Casper de Bleyser is toegevoegd voor de coördinatie, de jeugd coördinatoren, de leden administratie, team facilitair en team voetbal operatie.

  In de week van de jubileum festiviteiten zijn ook diverse oud commissie leden, oud-bestuurders en oud-kernteamhoofden, mede namens jullie allemaal, persoonlijk bedankt.

  Bestuurlijk herhalen wij graag de opdracht die wij op 9 mei 2022 hebben aangenomen en geven wij jullie een update van de stand van zaken.

  De opdracht:

  1. Goede voortgang lopende zaken einde seizoen en start seizoen 22/23;
  2. Vorming nieuwe structuur;
  3. Zoeken naar mensen voor zowel bestuur als binnen de kernteams;
  4. Rolverdeling en taken tijdelijke bestuur.

  Waar staan we nu?

  • Met betrekking tot de lopende zaken, daarin durven wij inmiddels hardop te zeggen dit is onder controle, het seizoen is goed afgesloten en voor de start van het nieuwe seizoen staan alle signalen op groen. Volgende week is er al de eerste activiteit het Valencia voetbalkamp van 25 t/m 27 juli. Complimenten aan Rob Velders die hier namens de club de coördinator is. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, aanmelden kan via: https://valenciavoetbalkamp.nl/locaties/denbosch/
  • De selectie begint op 4 augustus alweer met de eerste training en op maandag 5 september is er voor alle jeugdtrainers en leiders een verplichte bijeenkomst zodat voor iedereen duidelijk is hoe het seizoen organisatorisch gaat verlopen, hoe we elkaar kunnen helpen en bij wie je voor welke vragen/suggesties kunt zijn. Er zijn enkele selectie jeugdteams van de bovenbouw (onder 13 en ouder) die al op maandag 22 augustus mogen beginnen met trainen. Enkele van deze teams hebben al wedstrijden voor dat de vakantie is afgelopen, vandaar dat hier een uitzondering wordt gemaakt.
  • De vorming van de nieuwe structuur komt nu ook in een fase dat dit concreet kan worden. Er zijn op dit moment 5 kandidaatsbestuursleden die zullen worden voorgedragen. Gezamenlijk zijn en gaan die aan de slag, zodat op 13 oktober de structuur met jullie gedeeld kan worden;
  • Zijn alle kernteams gevuld? Dat nog niet, er is altijd plek en behoefte aan ondersteuning. Met de toevoeging van Gerard Schey aan team facilitair, Casper de Bleyser aan team kleding en materialen, het vinden van diverse trainers en de 5 kandidaat bestuursleden  die volop meedraaien staat er nu wel een heel mooi en stevig fundament voor de toekomst.
  • Wel zoeken wij nog steeds mensen die de club kunnen helpen. Voor communicatie zoeken wij 1 of meerdere personen die alle leden op de hoogte kunnen houden. De berichten hiervoor worden deels door bestuur en commissies aangeleverd en worden door deze communicatie FC-ers dan verspreid per e-mail, op de website en de socials gezet. Ook het bijhouden van het mailbestand, het pro-actief schrijven en/of organiseren van communicatie over teams en andere leuke berichten is een wens van de vereniging;
  • Voor bovenstaande rol kunt u zich melden bij secretaris@fcengelen.nl of spreek 1 van de (toekomstig)bestuursleden aan op de club. Elk idee om een bijdrage te leveren aan de club wordt gewaardeerd, aarzel daarom niet om je idee, suggestie, hulpaanbod met ons te delen.

  De mensen in de werkgroep die kandidaat bestuurslid zijn geworden na de ALV hebben formeel nog geen bestuursrol, dat kan pas na 13 oktober. Wel draaien ze al volop mee om in te werken en is er ook een nadrukkelijke taakverdeling. Wij werken dus samen als 1 geheel. Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Ilse van der Graaff (algemene zaken)
  • Cindy van der Zanden (secretaris)
  • Frank Voss (facilitair)
  • Onno Stumphius (voorzitter en voetbal operationeel)

  Raymond Verhoeven heeft besloten zich te beperken tot voetbal operationeel senioren/35+ en is geen onderdeel meer van het bestuur. Wij danken Raymond dank voor zijn hulp en bijdrage als bestuurslid.

  De werkgroep bestaat naast de hierboven genoemde mensen uit:

  • Patrick Suurenbroek
  • Nanno Snijders
  • Wim van Sambeek

  De kandidaat bestuursleden die op de ALV van 13 oktober zullen worden voorgedragen met daarachter de rol waarvoor ze zullen worden voorgesteld zijn:

  • Nanno Snijders (voorzitter)
  • Patrick Suurenbroek (penningmeester)
  • Cindy van der Zanden (secretaris)
  • Frank Voss (facilitair)
  • Wim van Sambeek (jeugdvoorzitter)

  Mogelijk wordt deze groep nog uitgebreid met andere betrokken mensen van de club, echter de komende paar weken zullen hier geen gesprekken over worden gevoerd. Nanno en Frank zijn het bestuurlijk aanspreekpunt voor de senioren. Ilse en Onno treden niet toe tot het nieuwe bestuur. Ilse blijft wel het jeugdvoetbal ondersteunen met haar operationele ervaring en Onno blijft kernteamhoofd voetbal operationeel jeugd.

  Namens ons allen is het verzoek om wanneer er vragen/ideeën/opmerkingen zijn voor het (toekomstig)bestuur om hierbij ten allen tijde contact te hebben met 1 van de 7 hierboven genoemde personen. Er zijn momenteel geen andere werkgroepen of adviseurs meer betrokken bij de bestuursformatie. Binnen de club communiceert het bestuur/de werkgroep met de kernteamhoofden en de kantine. Hiermee borgen wij korte lijnen en is iedereen snel op de hoogte.

  Wij zijn samen de club en samen bouwen we verder aan de volgende 50 mooie jaren van FC. Wij wensen jullie een hele mooie zomer toe en kijken nu alweer uit naar volgend seizoen, tot dan!

  Met vriendelijke groet,

   

  Bestuur FC Engelen

  Best bereikbaar via secretaris@fcengelen.nl