• Beste FC'ers,

  De algemene ledenvergadering gaat plaatsvinden op 13 april. De aanvang is om 19.15 uur en de vergadering zal worden gehouden in onze kantine.

  Een belangrijk moment voor de club om samen te komen en de leden te vertellen hoe het nu met de club gaat. Dit jaar is het bijwonen éxtra belangrijk, want er is op bestuurlijk niveau een hele hoop gebeurd. De club staat voor nieuwe uitdagingen die het graag aangaat, maar doet dat het liefst met elkaar. Samen zijn wij de club.

  Save the date!

  13 april

  19:15

  Sportpark Engelerpark, in de kantine

  Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen notulen vorige ALV
  3. Actiepunten ALV
  4. Jaarverslag van de secretaris
  5. Jaarverslag voetbal
  6. Jaarverslag penningmeester
  7. Verslag van de kascommissie + decharge van bestuur
  8. Verkiezing leden kascommissie
  9. Wijzigingen bestuur en nieuwe opzet
  10. Vaststellen van de begroting 2020-2021
  11. Sluiting