• Statement in reactie op uitlatingen in (sociale) media

  Al eerder hebben wij als bestuur moeten reageren op roddel en achterklap die de ronde deden. Zie  ons eerdere bestuursbericht(vanaf ‘Krassen op de clubcultuur’). Jammer genoeg bereiken ons weer berichten uit de media over onrust en gerommel binnen de club. Bijvoorbeeld een eenzijdig bericht op 073 voetbal.nl, dat is geplaatst zonder contact met het bestuur en waarin onze leden worden besmeurd. Het is belangrijk om te weten dat die onrust zich niet binnen, maar vooral buiten de club afspeelt.

  Als bestuur zijn wij er voor de leden en leggen wij aan hen verantwoording af. Bij alle bestuurlijke beslissingen kijken wij naar het grote geheel. Dat grotere geheel is in onze visie het clubbelang en níet slechts het belang van een kleine groep. Deze visie heeft bij een kleine groep, met name oud-leden, kwaad bloed gezet.

  Door die kleine groep wordt in de media een moddergevecht gevoerd. Lang hebben wij niet gereageerd vanuit de gedachte: wij gooien niet terug en laten al het positieve dat zich nu binnen de club afspeelt, voor zich spreken. Maar er komt een moment dat je als bestuur van je moet laten horen, om de eenvoudige reden dat leden het recht hebben te weten hoe het zit. Vandaar deze reactie.

  Geluiden van onvrede

  Het bestuur wordt verweten niet te luisteren naar geluiden van onvrede. Dat doen we wel. Het niet altijd opvolgen van adviezen is niet hetzelfde als niet luisteren, al denken sommigen daar anders over. Nogmaals: bij al onze keuzes denken we aan het grote plaatje en aan het belang van alle leden. Daarbij komt: geluiden van onvrede bespreken wij graag in persoon, niet via de media.

  Ook zou het bestuur geen hulp aanvaarden. Natuurlijk doen we dat. Maar als er wordt geëist dat eerst andere vrijwilligers vertrekken, zullen wij daar nooit ofte nimmer gehoor aan geven.

  Niemand voorgetrokken, niemand achtergesteld

  Wat elk toekomstig, huidig én vertrekkend lid moet weten: wij zijn wars van vriendjespolitiek. Ook iets wat ons wordt verweten. Niemand is vorig jaar weggestuurd, een aantal spelers is uit onvrede over één beslissing zelf opgestapt. Dat is natuurlijk ieders goed recht. We kijken objectief naar iemands kwaliteiten en motivaties.We trekken niemand voor en stellen niemand achter.  

  Geen dwang om op zondag te spelen

  Er gaat een gerucht dat spelers van de 19-1 en andere jeugdteams gedwongen zijn om niet alleen op zaterdag, maar ook op zondag te spelen. Dat is pertinent niet waar. Vanaf het begin van het seizoen helpen enkele spelers van de 19-1 het eerste elftal uit de brand.Noodgedwongen, omdat de bezetting van het tweede, derde en vierde elftal geen soelaas bood. In november werd het steeds lastiger om het 1e elftal te vullen. Toen is een beroep gedaan op devoltallige spelersgroep van de 19-1. De spelers wilden best helpen. Voorwaarde was wel dat ze (dit laatste jaar waarin ze echt samen konden spelen) op zaterdag konden blijven voetballen. Heel begrijpelijk. HJO en bestuur besloten om een roulatieschema om te stellen om spelers niet te veel te belasten en het in te kunnen passen in hun andere zondagse verplichtingen.

  Omdat de hoofdtrainer niet meer beschikbaar was in de winterstop, hebben de trainer van het tweede en de trainer van de 19-1 vanaf januari de club volledig belangeloos geholpen met het trainen vanen leidinggeven aan de selectie. Hiermee hebben ze de club een enorme dienst bewezen. Anders had FC Engelen komend seizoen moeten starten in de 5e klasse.

  Gevolgen van ongepast en schadelijk (social media) gedrag

  Als bestuur staan wij pal achter de hierboven beschreven beslissingen. Elke beschuldiging van ‘machthebbers binnen de club’ is onterecht en vals. Uitingen van dergelijke schadelijke beschuldigingen aan en zwartmakerij van leden keuren wij zwaar af. Mensen die deze beschuldigingen onderschrijven en verspreiden passen niet (meer) bij onze vereniging.

  Leden die zich op social media negatief uiten, richting club of mede-leden, worden door ons aangeschreven met het verzoek het betreffende bericht te verwijderen. In huisregels zijn gedragsregels voor social media gebruik opgenomen. Net als langs de lijn op het veld, behoor je je ook online sportief en respectvol te gedragen.