• Protocol Fysio & herstel

  Protocol Fysio & Herstel
  Voor wie : Teamkader & spelers

  Binnen Fc Engelen hebben wij de faciliteiten gecreëerd dat jeugdspelers die tijdens trainingen of wedstrijden geblesseerd raken, zich kunnen melden bij Fysio Engelen. Dit houdt in dat wanneer een speler geblesseerd raakt de trainer/leider zich meldt bij de coördinator van onze fysiotherapeuten & hersteltrainers, nl: Paul Peulen. Paul is per mail bereikbaar op verzorging@fcengelen.nl. Rechtstreeks melden bij de fysiotherapeuten kan ook : info@fysio-engelen.nl

  Wanneer de speler en zijn klacht bij Paul bekend is, zal hij de speler uitnodigen om zich te melden bij ofwel Paul op dinsdag en donderdag of maandag bij John / Rob.
  Op elke eerste  maandag van de maand van  19.00 uur ?? 20.00 uur is er een sportspreekuur in de behandelruimte op de club. Dit spreekuur wordt verzorgd door Rob en/of John van Fysio Engelen. De overige maandagen  is er alleen een fysiotherapeut aanwezig wanneer er een speler zich vooraf (uiterlijk 17.00 uur) meldt met een blessure. Op dinsdag- en donderdagavond is Paul Peulen aanwezig vanaf 20.15 uur om een diagnose te stellen van de blessure.

  Na het vaststellen van de blessure wordt er door de fysiotherapeuten een dossier
  aangelegd van de speler, zodat de informatie vastligt en ook vertrouwelijk behandeld kan worden.
  De speler krijgt van de medische staf advies of bij ernstige blessures  een schema ter revalidatie / herstel mee hoe we MET elkaar gaan werken aan volledig herstel. Dit advies wordt ook aan de trainer/leider teruggekoppeld, waardoor eenieder op de hoogte is.

  Het advies wat vanuit de medische staf komt is leidend en mag niet van worden afgeweken. De reden hiervoor is dat het om de gezondheid van spelers gaat, wat ten alle tijde voorop moet staan. Intern wordt toegezien op de naleving van afspraken en of adviezen worden opgevolgd.
  Bij blessures waarbij het advies is om een periode rust te houden en daarna weer gecontroleerd op te starten, is het belangrijk onder begeleiding de training te hervatten.
  Hersteltrainers Gerard Schey en William Mimpen zijn op de woensdagavonden aanwezig om met de speler verder te werken aan herstel. Zij zullen met een plan, in overleg  met de fysiotherapeuten , aan het werk gaan.
  De revalidatie / hersteltraining van de hersteltrainers wordt gecommuniceerd met  de speler, kader van het team waar de speler speelt, fysiotherapeuten en herstel- trainers. 
  Op deze wijze weet iedereen wat de status is van het herstel van de speler. Wij hopen met deze nieuwe ontwikkeling binnen de club nog beter met elkaar te kunnen werken aan het gezond sporten.

  Belangrijkste zaken :

  • Meld je direct bij de coördinator Fysio & Herstel (via je trainer/leider) bij het oplopen van een blessure.
  • Volg strikt het advies/plan wat je meekrijgt van de fysiotherapeut of hersteltrainers.
  • Een speler die het advies heeft niet te kunnen spelen/trainen mag dus ook niet deelnemen aan deze activiteiten.
  • Advies vanuit fysiotherapeut & hersteltrainer is leidend !
  • Spelers die ervoor kiezen om geen gebruik te maken van onze fysiotherapeut, wordt gevraagd het advies wat ze hebben gekregen met onze coördinator Fysio & herstel te delen.
  • Wanneer wij als club niet op de hoogte zijn van een behandeling buiten de club, zijn wij als club ook op geen enkele wijze aansprakelijk.


  Rol van de trainers/leiders :

  Zij melden direct na training of wedstrijd aan de coördinator Fysio & herstel dat er een speler uit hun team geblesseerd is geraakt.
  Delen dan ook de op dat moment bekende zaken en/of diagnose die gesteld is. Wanneer de trainer geïnformeerd wordt vanuit de coördinator over het behandelplan zal de trainer dit accepteren, en het proces volgen wat er in overleg met de speler is gemaakt.

  Rol van Fysio & Herstel:

  De fysiotherapeut krijgt de speler zsm na de melding van blessure op het spreekuur.
  Dit zal normaliter op de club zijn. Wanneer dat voor de speler beter is, wordt gevraagd de blessure te laten beoordelen op de fysiotherapiepraktijk.
  De diagnose wordt door hen gesteld en uitvoerig met de speler/ouders besproken. Bij spelers < 13 jaar is het uiteraard mogelijk dat er een ouder mee komt.
  De diagnose en de te volgen stappen zal daarna door de coördinator ook gemeld worden aan het team / kader. Op deze wijze is eenieder op de hoogte van het proces.

  Hersteltrainers:

  Wanneer de speler het advies krijgt om een periode gecontroleerd te gaan werken aan  herstel komt hij bij de hersteltrainers.
  Deze trainingen worden specifiek voor de speler samengesteld in overleg met de fysiotherapeut.
  De hersteltrainers zullen in het proces aan de fysiotherapeut terugkoppelen wat de vorderingen zijn binnen het herstel.
  Wij verwachten hier ook een volledige inzet van speler, trainers, en ouders om dit proces op een professionele manier te laten verlopen.
  Wanneer een speler weer mag aansluiten bij zijn team zullen de hersteltrainers dit ook met de trainer van het team bespreken.

  Belangrijk om te vermelden !!

  Het consulteren van het sportspreekuur bij spelers < 18 jaar op de club valt binnen de zorgverzekering. Bij > 18 jaar is dat afhankelijk van de aanvullende verzekering.

  Bij een langdurige revalidatie  waarbij er mogelijk meer kosten zijn, zal Fc Engelen met de desbetreffende speler hierover  in gesprek gaan

  Wij als bestuur zijn trots op de faciliteiten die we hebben kunnen toevoegen binnen onze club!
  Wij rekenen er dan ook op dat iedereen hier professioneel mee omgaat. Uiteindelijk gaat het om de gezondheid van onze spelers !


  Met sportieve groeten,
  Het jeugdbestuur