• Beste leden, ten gevolge van de grote administratieve drukte voor de vrijwilligers, zijn de kosten en boetes van tuchtzaken van de KNVB nog niet aan de leden doorbelast.
  Het gaat inmiddels om een groot geldbedrag van duizenden euro's dat door de vereniging voor de betreffende leden aan de KNVB is voorgeschoten. Onder iedere tuchtbrief aan de leden staat hierover:
  "De kosten van deze tuchtzaak bedragen € .... Deze kosten worden aan uw vereniging doorberekend. De vereniging kan deze kosten op u verhalen."
   
  Nu aan het einde van het seizoen is er eindelijk tijd om de aan de leden opgelegde boetes en kosten te verhalen en de zeer nijpende financiële situatie van de vereniging wat te verlichten (zo heeft de vereniging een enorme naheffing energiekosten gekregen, waardoor deze meer dan zijn verdubbeld).
  Vanaf vandaag ontvangen de leden die boetes en kosten hebben openstaan een betalingsverzoek met de vraag om deze binnen 14 dagen te voldoen. Indien tijdige betaling achterwege blijft zal de vereniging een speelblokkade doorvoeren, dan wel niet meewerken aan overschrijving naar een andere vereniging.
  Het bestuur streeft ernaar om in het nieuwe seizoen boetes en kosten maandelijks door te belasten en niet tweejaarlijks.
  Met vriendelijke groet,
  Patrick Suurenbroek, penningmeester