• Beste FC'ers,

  Begin september wordt de contributie incassorun uitgevoerd voor het seizoen 2021-2022.

  Hierbij wordt door middel van automatische incasso het gehele contributiebedrag voor het seizoen geïncasseerd. Mocht de jaarincasso gestorneerd (bewust of wegens onvoldoende saldo) worden, dan wordt de volgende incasso verhoogd met €2,00 administratiekosten.

  Termijnbetaling
  Gespreide betaling van de contributie is in principe mogelijk.
  U dient hiertoe een verzoek te richten aan de ledenadministratie (ledenadministratie@fcengelen.nl).
  Gespreid betalen kan in maximaal 4 termijnen, zijnde 30 augustus, 30 september, 30 oktober en 30 november.
  Extra kosten voor termijnbetaling bedragen € 2,00 per termijn

  Willen degenen die gespreide betaling wensen dit zo snel mogelijk – maar uiterlijk vóór 30 augustus - doorgeven aan de ledenadministratie?

  Ook indien je voorgaand jaar gebruik hebt gemaakt van gespreide betaling, dient dit opnieuw doorgegeven te worden.

  Op de website staat bij https://www.fcengelen.nl/info-lidmaatschap/ meer informatie over de contributie.

  Met sportieve groet,

  De ledenadministratie en het bestuur