• Incasso Contributie

  1. Contributie incasso;
  2. Contributiebetaling in 4 termijnen;
  3. Aanvraag bij Jeugdfonds Sport en Cultuur/Leergeld(JFSC);

  1.De automatische incasso van de jaarcontributie vindt eind augustus plaats.
  Voor iedere stornering brengen wij weer €2,00 als extra kosten in rekening.

  2.Als men in 4 termijnen wil betalen (eind augustus, eind september, eind
  oktober en eind november) moet men dat ieder jaar/seizoen opnieuw
  melden aan de ledenadministratie.
  Graag voor zaterdag 27 augustus aan ledenadministratie@fcengelen.nl
  doorgeven als men termijnbetaling wil.

  3.Ook de leden die in aanmerking willen komen voor een bijdrage van het
  Jeugdfonds Sport en Cultuur(JFSC) , moeten ieder jaar opnieuw, zelf of via
  hun tussenpersoon bijv Stichting Leergeld, een aanvraag bij het Jeugdfonds
  Sport en Cultuur voor die bijdrage doen.

  Ook graag voor 26 augustus aan de ledenadministratie laten weten of men
  een aanvraag gaat doen bij JeugdSportFonds.

  Zolang wij geen factuurverzoek ontvangen hebben van JFSC (die krijgen we
  als JFSC akkoord is) brengen wij de contributie in rekening bij het lid.

  Penningmeester en Ledenadministratie FC Engelen