• De wat oudere leden zullen Riet en haar echtgenoot Gerrit herinneren als trouwe supporters en hardwerkende vrijwilligers die veel betekend hebben voor FC Engelen.

    Riet heeft bijna 40 jaren de tenues gewassen van het eerste elftal.  “Een snelle berekening leert dat zij zo’n 3.000 wasjes heef gedraaid voor de club. Per jaar verbruikt zij bijna negen kilogram OMO waspoeder, plus een mega-pak Vanish voor de ergste vlekken” (citaat uit het jubileumboek ter gelegenheid van 40 jaar bestaan van FC Engelen).

    Riet was de grote steun en toeverlaat van de reeds overleden Gerrit. Hij was een tijdlang lid van het bestuur en heel veel jaren verzorger van het eerste elftal.

    De liefde voor FC Engelen hebben twee kleindochters meegekregen. Regelmatig zijn zij actief als medewerkers in de kantine.

    FC Engelen wenst de familie van Boekel veel sterkte bij het verlies van “Ons Riet”.