• In de bijzondere ALV van 22 mei 2019 is een voorstel aangenomen met als doel meer vrijwilligers voor de club te werven. Aanleiding was het feit dat FC Engelen nu te veel gebruik moet maken van betaalde krachten waardoor er een grotere druk op de financiën komt te staan. Ook kwamen er steeds meer taken bij een steeds kleiner wordende groep vrijwilligers te liggen.

  Om diverse redenen heeft het opgezette beleid niet gewerkt. Dit heeft geleid tot het voorgenomen besluit wat op de ALV goedgekeurd dient te worden door de leden:

  • We stoppen met het huidige vrijwilligersbeleid.
  • Alle leden, die in het seizoen 2019-2020 €50 euro hebben betaald, hebben recht op teruggave.

  Indien het besluit is aangenomen, wordt na de ALV gecommuniceerd over de terugbetaling.

  Over de invulling van het vrijwilligerstekort wordt verder nagedacht. Het tekort aan vrijwilligers is namelijk niet opgelost.

  Mocht je een steentje bij willen dragen, informeer dan gerust naar de talloze mogelijkheden: info@fcengelen.nl

   

  Met vriendelijke groet,

  Het Bestuur