• Graag willen wij onze dank uitspreken naar Ab van 't Slot!

    Ab heeft FC Engelen jarenlang ondersteund in zijn functie als consul en op deze wijze willen wij hem graag bedanken voor alle tijd en moeite die hij in deze rol heeft gestoken.
    Zijn inzet hebben wij, bestuur, vrijwilligers en alle leden, enorm gewaardeerd en zeer op prijs gesteld!

    Ab...Hartelijk bedankt!!!