• Contributie en vrijwilligersbijdrage seizoen 2019-2020

 • Beste spelers, ouders,

  Middels dit bericht informeren wij jullie over de wijzigingen mbt de contributie, vrijwilligers bijdrage zoals besproken tijdens de bijzondere ALV 22 mei jl. 

  Contributie en vrijwilligersbijdrage

  In de ALV van 22 mei 2019 is het voorstel om de contributie vanaf seizoen 2019-2020 met € 15,00 te verhogen geaccepteerd door de leden. 

  Deze verhoging geldt niet voor : 35/45+ voetbal en kanjers. 

  Daarnaast is in dezelfde ALV besloten een vrijwilligersbijdrage in te voeren van EUR 50 per spelend lid. Dit betekent dat

  • alle senioren deze bijdrage betalen m.u.v. de 35/45+ leden en ex steunleden
  • alle kinderen deze bijdrage betalen m.u.v. de kanjers, waarbij wordt opgemerkt dat voor gezinnen met meerdere kinderen de bijdrage beperkt zal blijven tot maximaal 1 kind.

  Voor de contributiebedragen wordt verwezen naar de website van FC Engelen (hoofdstuk lidmaatschap, info lidmaatschap) 

  Incasso

  Op 20 augustus worden de desbetreffende bedragen van uw bankrekening geïncasseerd in 2 runs: 1 voor de contributie en 1 voor de vrijwilligersbijdrage 

  Twee opmerkingen

  • Gespreide betaling van de contributie is in principe mogelijk. U dient hiertoe ZELF een verzoek te richten aan de ledenadministratie (ledenadministratie@fcengelen.nl). Gespreid betalen kan in maximaal 4 termijnen, te weten 20 augustus, 15 september, 15 oktober en 15 november. Extra kosten voor termijnbetaling bedragen € 2,00 per termijn. Dit verzoek ontvangen wij graag voor 15 augustus 
  • gespreide betaling geldt NIET voor de vrijwilligersbijdrage

  Stichting Leergeld/Jeugd Sportfonds

  Leden die een beroep doen op het Jeugdfonds Sport en Cultuur voor een contributiebijdrage moeten IEDER JAAR opnieuw zelf of via hun tussenpersoon bijv Stichting Leergeld een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur.  Als het Jeugdfonds Sport en Cultuur akkoord is vraagt zij de vereniging om een factuur en zorgt  het Jeugdfonds voor de verdere betaling. 
  Mocht het Jeugdfonds uw aanvraag niet goedkeuren  dan ontvangt u alsnog zelf een factuur voor de contributie.Wij verwachten een actieve opstelling van leden die hiervan gebruik maken.

  Met sportieve groet, 

  Het kernbestuur