• Gewoon twee vrijwilligers

  Het Bestuur. Een gewichtige term. Een zware job met veel verantwoordelijkheden. Of: gewoon vrijwilligerswerk. Dat je doet voor een club waar je je hart aan hebt verloren 12 jaar geleden.

  Een club waar kinderen zich thuis voelen, waar ze leren met vallen en opstaan. Waar ze al jong kennis maken met het begrip teamspirit. Samen juichen én samen huilen. Winnen. Verliezen. Leren omgaan met teleurstellingen. Sportiviteit, teamspirit, vrienden maken. De druilerige, modderige, maar o zo mooie zaterdagochtenden langs de lijn. Als ouders mochten we het allemaal meemaken.

  Wij zagen onze zonen geen Messi of Frenkie worden. Wel gaan ze binnenkort de wijde wereld in als jong volwassenen met karakters. Wat ze óók danken aan al die ervaringen bij onze mooie paars-witte FC. Net zoals al die andere jongens en meiden die elk weekend onze velden bestieren met een even zo grote passie. Precies daarom voegden wij ons alweer bijna twee jaar geleden bij het bestuur van FC Engelen.

  “Voetbal voor het leven”

  Als nieuwe bestuursleden hadden we drive, ideeën en een visie. Die visie hebben we nog steeds: de jeugd heeft de toekomst – voetbal voor het leven. Volgens ons is een voetbalvereniging er voor álle leden. Senioren en junioren.

  Positief bouwen

  In een statement op de website hebben wij ons uitgesproken tegen de manier waarop een kleine groep voornamelijk oud-leden zich op social media uitlaat over onze mooie club. In deze blog belichten wij al het positieve dat zich nu binnen de club afspeelt. Want er spelen zó veel goede, opbouwende dingen! Inmiddels staat de organisatie van FC Engelen als een huis. Daar hebben we op de achtergrond hard aan gebouwd. Niet direct zichtbaar voor buitenstaanders, maar ook niet altijd even goed duidelijk voor onze eigen leden.

  Organisatie en vrijwilligers

  Wij focussen op de toekomst en op het positieve. Daar mogen we best eens wat vaker bij stilstaan. Wat op dit moment allemaal organisatorisch staat met de hulp van een geweldige groep vrijwilligers:

  • Een volwaardige evenementencommissie die mooie evenementen voor jeugd en senioren organiseert, zoals de Jonger Oranje Dagen, Districtskampioenschappen, het NK en ook de U-Battle Run.
  • Een kantineteam van toppers die zorgen voor een voor een goed beman/vrouw-de gezellige, schone en goed uitgeruste kantine.
  • Het team van het secretariaat, dat met de wedstrijdsecretaris verantwoordelijk is voor indeling en organisatie van wedstrijden.
  • De ledenadministratie die af- en aanmeldingen verwerkt en de contributie-inning bijhoudt.
  • Het team Facilitair dat regelt dat de kleedkamers in orde zijn op trainings- en wedstrijddagen en aan verduurzaming van de club werkt.
  • Het klussenteam dat meerdere ochtenden per week de accommodatie op peil houdt en het onderhoud verzorgt, zodat er netten in de doelen hangen en het terrein er verzorgd bij ligt.
  • De commissie Sportiviteit en Respect die zich inzet voor Fair Play.
  • De Sponsorcommissie die veel nieuwe sponsoren binnen heeft gehaald en zorgde dat bijna alle sponsoren hun contract verlengden.
  • Andere commissies en functies: Scheidrechterscommissie, IT- en Internetcommissie, Kascommissie, de Consul, HJO, Technische Commissie, leeftijdscoördinatoren en vertrouwenspersonen.
  • Niet te vergeten: de trainers en leiders van alle elftallen en alle andere helpende handjes die elke week aanmoedigen, vlaggen en wassen.
  • En tenslotte het bestuur zelf dat binnenkort wordt uitgebreid met drie nieuwe leden. Er is nog plek voor meer bestuursleden.

  Voor alle commissies en andere functies binnen de club geldt: alle hulp blijft welkom!!

  Opbouw in volle gang

  Natuurlijk zijn er, zoals bij elke voetbalclub, een aantal teams met uitdagingen. Het lukt helaas niet altijd om daar binnen het seizoen een goede oplossing voor te vinden. Het heeft onze absolute aandacht, we blijven ons inzetten voor verbeteringen.

  De opbouw van de selectie is inmiddels in volle gang. Wij beginnen het komende seizoen met een aantal sterkhouders uit het huidige eerste en een tiental spelers die nu in de 19-1 zitten. Deze jonge groep vullen we aan met meer ervaren spelers om zo een mooie mix te krijgen. De eerste 3 spelers hebben al ja gezegd.

  Een nieuwe hoofdtrainer

  We vinden het oprecht jammer dat Roy van Pinxteren door persoonlijke omstandigheden in de winterstop zijn werkzaamheden als hoofdtrainer moest neerleggen. Na zijn schriftelijke opzegging medio maart zijn we op zoek gegaan naar een goede opvolger. Met Yoni Sahertian is die inmiddels gevonden. Onno Stumphius wordt zijn assistent. We hebben er groot vertrouwen in dat Yoni en Onno, samen met de loop- en coördinatietrainers en MOOV (fysio en warming-up), er een mooi seizoen van gaan maken.

  In gesprek

  Het blijft mooi om te zien dat spelers graag naar onze club komen en vertrouwen hebben in de ingezette voetbalkoers. Meer hierover volgt de komende weken. Voor de volledigheid: er wordt ook gesproken met spelers die vorig jaar zijn vertrokken.

  “Er komen leuke wedstrijden aan en heel veel mooie activiteiten”

  En nu? Nu verheugen we ons op een mooi einde van dit voetbalseizoen. Er staan voor de zomer nog een aantal leuke potjes van het eerste op de planning én heel veel leuke wedstrijden. Van de jeugdteams, het G-team en de overige seniorenteams. Daarnaast zijn er nog heel veel mooie activiteiten: voetbaldagen, slotdagen, de herdenkingswedstrijd van Lenard, het NK Meiden onder 11, en de samenwerking rondom de Engelen Run en de U-Battle Run. We hopen jullie allemaal op de velden te zien en te ontmoeten.

  Onze deur staat open

  Nog één ding willen we ieder die dit leest meegeven: de deur van de bestuurskamer staat altijd open. Wil je meedenken met het bestuur? Of gewoon even praten over wat er speelt binnen de club? Kom vooral binnen! Want onthoud: wij zijn gewoon 2 van de 160 vrijwilligers binnen deze club.

  We zien je graag 14 mei aanstaande op de Algemene Ledenvergadering.

  Wim van Sambeek en Patrick Suurenbroek