•  

   

  Beste clubvrienden,

  Op 22 mei 2019 zal er een bijzondere Algemene Ledenvergadering plaats vinden.

  Let op: Een Algemene Ledenvergadering is voor ALLE leden/ouders/verzorgers toegankelijk. 
  Tevens is een ALV hét moment om belangrijke informatie te krijgen, maar ook om vragen te stellen

  Het onderwerp van deze ALV is: FC Engelen de volgende stap!

  Agenda ALV:

  • Verhoging contributie
  • Vaststellen vrijwilligersbeleid.

  Na een aantal oproepen is het niet gelukt om de openstaande vrijwilligerstaken in te vullen. Het bestuur is dan ook voornemens om per lid € 50,00 bijdrage bij de contributie op te tellente gaan, zodat deze taken door betaalde krachten van buiten de club kunnen worden ingevuld. De ouders en leden krijgen een mogelijkheid dit bedrag terug te verdienen door het verrichten van taken binnen FC Engelen. Toelichting hierop in de ALV.

  Wij zouden je aanwezigheid zeer op prijs stellen.

  Bestuur FC Engelen