•  

  Beste clubvrienden,

  Op 22 mei 2019 zal er een bijzondere Algemene Ledenvergadering plaats vinden.

  Let op: Een Algemene Ledenvergadering is voor ALLE leden/ouders/verzorgers toegankelijk.
  Tevens is een ALV hét moment om belangrijke informatie te krijgen, maar ook om vragen te stellen

  Het onderwerp van deze ALV is: FC Engelen de volgende stap!

  Agenda ALV:

  • Verhoging contributie
  • Vaststellen vrijwilligersbeleid
  • Lening voor aankoop clubgebouw

  In verband met de gestegen kosten van onder andere het clubgebouw en het nieuwe veld, bespreken we een verhoging van de contributie van €15,00. Daarnaast is het na een aantal oproepen niet gelukt om de openstaande vrijwilligerstaken in te vullen. Het bestuur is dan ook voornemens om per lid een bijdrage in te voeren van € 50,00 , zodat deze taken door betaalde krachten van buiten de club kunnen worden ingevuld. De ouders en leden krijgen een mogelijkheid dit bedrag terug te verdienen door het verrichten van taken binnen FC Engelen. Toelichting hierop in de ALV.

  Wij zouden je aanwezigheid zeer op prijs stellen.

  Bestuur FC Engelen

  Vrijwilligersbeleid FC Engelen