• Beleid

   

  Normen en Waarden F.C. Engelen

   

  1. INLEIDING

  FC Engelen wil er toe bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. FC Engelen wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak . FC Engelen moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke huisregels. FC Engelen heeft huisregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en de betreffende commissies dragen de huisregels actief uit. Met name de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van de huisregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

   

  2. ALGEMEEN

  De huisregels gelden voor alle leden en niet leden, zoals, bezoekers, ouders en of verzorgers. 

  Doelstelling

  FC Engelen wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Selectieteams spelen op het hoogst haalbare niveau. Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat FC Engelen een vereniging is om trots op te zijn.

  De huisregels helpen deze doelstelling te realiseren door het creƫren van een veilig sportklimaat.

   

  Over wie gaat het ?

  Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / leider / vrijwilliger bij FC Engelen wil werken, moet van de huisregels op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de huisregels. De huisregels moeten door iedereen bij FC Engelen worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

   

  Waarover gaat het?

   

  Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden.

  Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, leiders, ouders) zich niet aan de huisregels houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties.