• Algemene Ledenvergadering 4 november 2019

  Beste Clubvrienden,

  Op 4 november 2019 om 20.00 uur, vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats.

  Let op: Een ALgemene Ledenvergadering is voor ALLE leden/ouders/verzorgers en vrijwilligers toegankelijk. Een ALV is hét moment om belangrijke informatie te krijgen, maar ook om vragen te stellen.

  Agenda ALV

  1.       Opening en mededelingen
  2.       Vaststellen notulen vorige ALV
  3.       Actiepunten ALV
  4.       Jaarverslag van de secretaris
  5.       Jaarverslag jeugd
  6.       Jaarverslag senioren
  7.       Jaarverslag facilitair
  8.       Jaarverslag penningmeester
  9.       Verslag van de kascommissie + decharge van bestuur
  10.     Verkiezing leden kascommissie
  11.     Wijzigingen bestuur en nieuwe opzet
  12.     Vaststellen van de begroting 2019-2020
  13.     Sluiting


  Wij stellen jullie aanwezigheid zeer op prijs.

  Bestuur FC Engelen